This is an example of a HTML caption with a link.

Rincian APBK

TOTAL ANGGARAN JUMLAH SKPD PEJABAT PENGHUBUNG
Rp. 1.213.749.597.835,00
44
M. Syaifuddin Ambia ST. MT
BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG
Rp. 619.335.677.156
Rp. 594.413.920.679
PEGAWAI NON PEGAWAI PEGAWAI NON PEGAWAI
Rp. 466.062.996.703
Rp. 153.272.680.453
Rp. 98.721.144.825
Rp. 495.692.775.854
BARANG JASA MODAL
Rp. 412.378.345.285
Rp. 83.314.430.569